Dalším tréninkem jsou dovednosti s využitím skoků. Místo pomůcky na videu můžete použít například smotaný ručník. Tréninková videa jsou řazeny od zahřátí, rozcvičení, hry, hlavní část a na závěr protažení.