atletika-logo-cerna.png

ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY

Oddíl atletiky je určen pro nejmenší děti. Naším cílem je vybudovat u dětí základní pohybové návyky směřující ke zdravému rozvoji jedince a přípravy pro všechny odvětví sportu.

V tréninkových hodinách se zaměříme na atletické dovednosti, jejich zdokonalování a základy různých míčových a pohybových her.

florbal-logo-cerna.png

FLORBAL

Sportovně zaměřený oddíl florbalu se základnou více než osmdesáti členů rozdělených dle věkových kategorií Elevové (od 5-ti let), Mladší žáci (8-11let), Starší žáci (12-14let), Dorost (15-18let). Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj herních dovedností a samotné hry s účastí v regionálních soutěžích, přeborech a přátelských zápasech.

plavani-logo-cerna.png

PLAVECKÝ ODDÍL

Pro děti ve věku od 4 let do 12 let. Oddíl není zaměřen na přípravu vrcholových plavců, ale především na výuku neplavců až po zdokonalování všech plaveckých způsobů. Součástí výuky jsou vodní hry a soutěže.

Účastníme se oblastních závodů, kde jsme byli v minulých letech úspěšní a těšilo nás několik cenných medailí.